Coronavirus: komt mijn verzekering tussen?

Coronavirus: komt mijn verzekering tussen?

reisverzekering, bijstand, hospitalisatie, verzekering gewaarborgd inkomen: zit u met vragen gelinkt aan het coronavirus? Hier vindt u alle antwoorden.

Elke dag krijgen we vragen van onze klanten over de coronavirusepidemie en de dekking van onze verzekeringen (reisverzekering, bijstand, hospitalisatie of gewaarborgd inkomen). In dit artikel willen we al uw vragen beantwoorden en meer uitleg geven over uw verzekeringen.

We geven algemene antwoorden op uw vragen over verzekeringsproducten. Meer weten over de exacte omvang van uw verzekering? Bekijk dan zeker de algemene voorwaarden.

Uw verzekeringsadviseur is nog altijd uw beste contactpersoon. Ondanks deze moeilijke periode kan u altijd bij hem/haar terecht voor meer info. 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ik heb geen corona, maar ik wil graag mijn volgende vakantie annuleren: komt mijn annulatieverzekering tussen?

​Als u uw reis naar een met het coronavirus besmette regio wil annuleren, komt de annulatieverzekering in de meeste gevallen niet tussen. Dit is geen basisdekking. Uw annulatieverzekering komt onder meer tussen als u ziek bent ('medisch aantoonbare onvrijwillige gezondheidsproblemen'). Een epidemie of pandemie, zoals het coronavirus, valt dus niet onder de algemene voorwaarden. Alleen onze ruimere verzekeringspolissen dekken een reisannulering, en enkel als er een negatief reisadvies geldt van de FOD Buitenlandse Zaken voor de regio die u zou bezoeken...

Vraag gerust om meer info!

Ik ben besmet met het coronavirus en moet mijn reis annuleren: is dit gedekt door mijn annulatieverzekering?​

Er zijn twee mogelijkheden in dit soort situaties:

 • U bent ziek en deze ziekte is de enige reden om uw reis te annuleren.  Met ziekte bedoelen we een door een arts vastgestelde aantasting van de gezondheid, die medische zorg vereist en een plotseling en onvoorspelbaar karakter heeft.
 • Er is nog een andere oorzaak die u tegenhoudt om te reizen en deze oorzaak heeft zich voorgedaan vóór uw ziekte. Uw verzekering komt tussen als deze oorzaak een risico is dat in de algemene voorwaarden wordt gedekt.
Ik ben in het buitenland en ik ben ziek: ben ik gedekt door mijn bijstand in het buitenland?

U bent gedekt als u een tussenkomst vraagt als gevolg van een ziekte (d.w.z. elk onvrijwillig gezondheidsprobleem dat medisch aantoonbaar is).

Ik ben in het buitenland, ik ben niet ziek, maar het land is in lockdown door de coronavirusepidemie: wie betaalt de kosten voor de verlenging van mijn verblijf?

Verschillende verzekeringen dekken u in dit soort situaties: meer info via ons kantoor!

Want enkele verzekeringen voorzien in een dekking 'Kosten voor verlenging van het verblijf' in een dergelijk geval van overmacht.

Ik ben bang dat ik besmet ben met het coronavirus of ik ben ziek: wat dekt mijn hospitalisatieverzekering?
Medische kosten

Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen, dekt de hospitalisatieverzekering de medische kosten in verband met een epidemie/pandemie, zowel in België als in het buitenland.
Hiervoor moet de behandeling aan drie voorwaarden voldoen:

 • Een curatief karakter hebben
 • Uitgevoerd worden door een erkend arts
 • Wettelijk erkend worden door de Belgische sociale zekerheid
Kosten voor screenen en testen op het coronavirus

Hebt u een hospitalisatieverzekering afgesloten voor uzelf, uw gezinsleden of uw medewerkers? De kosten voor het screenen en testen op het coronavirus worden terugbetaald als deze procedure:

 • Een essentieel onderdeel van een curatieve behandeling vormt
 • Uitgevoerd wordt door een wettelijk bevoegde arts
 • Opgenomen is in het wettelijke kader van de Belgische sociale zekerheid

Louter preventieve screening op het coronavirus valt niet onder deze voorwaarden. Dat wordt niet gedekt door onze verschillende verzekeringen.


UPDATE: de overheid heeft beslist geen kosten aan te rekenen voor de tests op COVID-19. Deze kosten zijn volledig ten laste van het RIZIV.

 

Quarantaine

Moet u door het coronavirus een bepaalde periode in quarantaine blijven, zonder dat u ziek bent? De hospitalisatieverzekering dekt deze kosten niet. Deze quarantaine is preventief en wordt dus niet beschouwd als een hospitalisatie. Als u ziek bent en in het ziekenhuis moet worden opgenomen – met of zonder quarantaine – vergoedt de hospitalisatieverzekering de kosten van de opname natuurlijk wel.

Als gevolg van de epidemie mogen huisartsen telefonische consultaties doen bij patiënten met symptomen van het coronavirus. Worden deze teleconsultaties terugbetaald?

Het RIZIV erkent teleconsultaties (telefonische consultaties) tijdelijk als specifieke consultaties. De artsen factureren de kosten rechtstreeks aan uw ziekenfonds. U hoeft dus niets te betalen.

Ziekenhuizen stellen ziekenhuisopnames uit (niet-levensbedreigende ingrepen of infecties) om voorrang te geven aan coronaviruspatiënten. Worden ambulante medische zorgen (zorgen voorafgaand en gekoppeld aan een ziekenhuisopname) vergoed?

Wordt uw opname uitgesteld als gevolg van de coronaviruscrisis? Bij de meeste hospitalisatieverzekeringen word het volgende vergoed:

 • Ambulante kosten voor de periode voorafgaand aan de geplande ziekenhuisopname
 • Ambulante medische kosten gemaakt tussen de oorspronkelijk geplande ziekenhuisopname en de nieuwe opnamedatum

De aan de opname gelinkte ambulante medische kosten in deze periodes worden terugbetaald volgens de hierboven vermelde voorwaarden, op voorwaarde dat u de opname vooraf gemeld hebt aan de medische diensten (bijv. Medi-Assistance).
We verduidelijken dit aan de hand van een voorbeeld:
Uw ziekenhuisopname was gepland op 1 april 2020. Als gevolg van de coronacrisis wordt ze uitgesteld tot 15 mei 2020. Als uw hospitalisatieverzekering een gedekte periode voorziet van 1 maand vóór de opname, betaalt de verzekering de aan de opname verbonden ambulante medische kosten terug die gemaakt werden tussen 1 maart 2020 en de nieuwe hospitalisatiedatum (15 mei 2020).
Kent u de nieuwe datum van uw ziekenhuisopname? Laat ons dat dan zo snel mogelijk weten.

Ik heb corona en ben arbeidsongeschikt: ben ik gedekt door de verzekering gewaarborgd inkomen die mijn werkgever heeft afgesloten?

U bent ziek en kan een lange periode niet meer werken als gevolg van het coronavirus. U bent dus arbeidsongeschikt. Wat gebeurt er?

 • Tijdens de eerste maand arbeidsongeschiktheid betaalt uw werkgever uw loon verder.
 • Na de eerste maand krijgt u een tussenkomst van de Belgische sociale zekerheid.
 • Heeft uw werkgever een verzekering gewaarborgd inkomen afgesloten voor zijn werknemers? Dan krijgt u een aanvullend inkomen, bovenop de tussenkomst van de sociale zekerheid.
Als ik overlijd ten gevolge van het coronavirus, komt mijn overlijdensverzekering dan tussen?​

In het uitzonderlijk geval van overlijden door het coronavirus, blijft de overlijdensdekking van toepassing.  Het verzekerde kapitaal wordt uitbetaald aan de voorziene begunstigde(n) als de verzekerde overlijdt aan de gevolgen van het coronavirus, ongeacht of hij zelf ziek was en overleed of niet ziek was, in quarantaine werd geplaatst en dan overleed. ​

Redactioneel: Bron ag.be

Deze website gebruikt cookies zodat wij uw gebruikservaring kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie over deze cookies.
Door verder te gaan ga je hiermee akkoord... Lees ook onze PRIVACY rules.